Informace o klubu

Sportovní florbalový klub Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2003 jako městský tým mužů v Ústí nad Orlicí, prozíravost zakladatelů a narůstající zájem o tento sport nás hned v druhém roce existence dovedla k založení mládežnických celků. Velmi rychle následovala dívčí složka a dětí přibývalo. V dalších letech došlo k otočení poměru a klub se výrazně zaměřil na výchovu ke sportu u dětí a mládeže. Vznik regionálního projektu se datuje do roku 2005. V tomto roce jsme přijali jméno regionálního svazku obcí Orlicko-Třebovsko a stále rozšiřující základnu začali rozvíjet i v dalších městech bývalého okresu Ústí nad Orlicí. V roce 2007 jsme založili pobočku v Č. Třebové. Dnes patříme na území kraje k největším sportovním klubům a naše zaměření na mládež je patrné jak v množství, tak v kvalitě předváděné činnosti.
Poslední aktualizace: 22. září 2017
SalmingStore.cz
Český Florbal
WFC 2018
Vstupenky MS 2018