19. únor 2019

Valná hromada


Přijďte si poslechnout 27. 3. 2019 aktuální informace, vize a plány, které se týkají všech hráčů a členů klubu.

Zveme všechny členy klubu, rodiče a zákonné zástupce našich mladých členů na 17. valnou hromadu florbalového klubu Orlicko-Třebovsko.

KDY?   27. 3 .2019, začátek v 18:00 h
KDE?   Ústí nad Orlicí, salonek restaurace "Popráč"

PROGRAM:
1.  Zahájení a úvod společné valné hromady FbK Orlicko-Třebovsko
2.  Schválení programu VH, zapisovatele
3.  Zhodnocení sezony vedením klubu
4.  Zhodnocení soutěží trenéry družstev
5.  Plán soutěží a sezony 2019/2020
6.  Hospodaření 2018
7.  Rozpočet 2019
8.  10 dní florbalu 2019
9.  Soustředění a Florbalový kemp 2019
10.  Schválení členských příspěvků na další období
11.  Diskuze
12.  Schválení zprávy VH, plánu sezony a soutěží 2019/2020, rozpočtu 2019 a hospodaření 2018, výroč. zprávy 2018
13.  Ukončení VH

Všichni jste zváni. Občerstvení zajištěno.

SalmingStore.cz
Český Florbal
WFC 2018
Vstupenky MS 2018