Klubové akce  |  22. září 2017

Florbal na školách!


V prvních dvou týdnech měsíce září se na většině škol v regionu Orlicko-Třebovsko konaly florbalové nábory pod taktovkou zkušených trenérů a hráčů ze stejnojmenného klubu.

A jak vlastně takový florbalový nábor vypadal? Naši svěřenci přišli do jedné hodiny tělesné výchovy 
a ukázali dětem zkrácenou verzi tréninkové jednotky v našem klubu. Během 35 minut si školáci vyzkoušeli, jaké hry hrajeme na začátku tréninku, jak se správně drží florbalová hokejka, a také si zahráli různé soutěže, při kterých kličkovali mezi kužely nebo stříleli na bránu. V závěru hodiny poměřili své síly proti ostatním spolužákům, když si to mezi sebou rozdali ve florbalovém zápase. 
Z této speciální hodiny „těláku“ si děti odnesly náborové letáčky, a hlavně dobrý pocit a nadšení z nového sportu, který poznaly.

Tímto bychom chtěli poděkovat ředitelům škol a učitelům, kteří nám tuto skvělou příležitost, jak nalákat děti do nového dynamického sportu a přivést nové členy do ÓTéčka, umožnili.

Na závěr bych si dovolil zveřejnit ještě malou statistiku náboru. Během pouhých 7 dní naši svěřenci odtrénovali přes 90 hodin tělesné výchovy na 8 školách v České Třebové, Ústí nad Orlicí a Libchavech. Za tuto práci a ochotu jim patří velký Dík! 

Autor článku: Petr Stolín
SalmingStore.cz
Český Florbal
WFC 2018
Vstupenky MS 2018